תרגום מאמרים - מחיר משתלם - אופיסרוויס
תרגום מסמכים

תרגום מאמרים

תרגום מאמרים אקדמיים משמש לצורכי מחקר ודעת, העשרת מאגרי מידע וכן לצרכים מעשיים לחלוטין בעולם המסחר והעסקים.

כל מי שבילה זמן על ספסל הלימודים באוניברסיטה יודע שכתיבה אקדמית בתחום דעת מסוים כוללת ז'רגון אופייני, כללי עשה ואל תעשה ודקויות של משלב וסגנון. תרגום של טקסט מדעי בתורת המשחקים איננו דומה לתרגום מאמר במדעי הרוח שלא לדבר על תרגום מאמרים רפואיים, ומונחים זהים ישמשו לעתים במשמעויות שונות ואפילו מנוגדות בתחומים שונים.

מסיבה זו, אנו מקפידים לבחור את המתרגם כך שיהיה בעל זיקה לתחום הרלוונטי ויוכל להציע תרגום מדויק, ונאמן ככל האפשר למקור. אנו מבצעים תרגום מאמרים אקדמיים מכל תחומי הדעת, הן במדעי הטבע והרפואה והן במדעי החברה והרוח.