תרגום קונסקיוטיבי - מחיר משתלם - אופיסרוויס
תרגום קונסקיוטיבי

תרגום קונסקיוטיבי (עוקב)

תרגום קונסקיוטיבי הוא תרגום דבריו של נואם מיד לאחר שנאמרו. בדומה לתרגום הסימולטני, תרגום מסוג זה דורש מיומנות גבוהה ביותר, יכולת להתמקד בפרטים, ולהעביר את רוח הדברים לצד תרגומם המילולי המדויק. אופיסרוויס משבצת למלאכה זו מתרגמים מנוסים ויעילים, תוך שימוש בטכנולוגיה המתאימה במידת הצורך.