תרגום משפטי - מחיר משתלם - אופיסרוויס
תרגום משפטי

תרגום משפטי

תרגום משפטי הוא אחד מסוגי התרגום המורכבים ביותר והוא כמעט שפה העומדת בפני עצמה.

הדוגמאות למסמכים משפטיים הן רבות - חוזים מסחריים, צווי ירושה, התכתבויות עסקיות, כתבי בית-דין, דברי חקיקה ,תקנות, צווים ועוד. מסמכים מסוג זה כוללים שמות של ערכאות ומוטבים, מונחים בשפות זרות כגון לטינית או ארמית, קיצורים מקובלים וניסוחים שהבנתם אינה אינטואיטיבית כלל ועיקר.

לתרגום משפטי בלתי מיומן, לא מדויק או רשלני, עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת ומשום כך חיוני שהמתרגם יבין היטב את הז'רגון המקובל, התחביר והמונחים המקצועיים. מסיבה זו שירותי תרגום משפטי ניתנים אצלנו אך ורק על ידי מתרגמים בעלי זיקה עמוקה לתחום והבנה מעמיקה של הנושא הנדון במסמך.